Kondicijski trener

“Če trenirate premalo, tvegate, da ne boste zmogli do cilja, če preveč, da ne boste zmogli do starta.” − Tom DuBos, tekač

Zadnji prispevki

Vloga in pomen šolske atletike

Že v ravni mladosti moramo otrokom privzgojiti veselje do atletskih, naravnih oblik gibanja, jih naučiti osnovnih gibalnih znanj hoje, teka, skokov in metrov, saj bodo tako ostala del njihovega vsakdanjega bivanja do pozne starosti...

Gibalni razvoj otrok

Gibalne sposobnosti so podobno kot umske in senzorne pod vplivom dednih dejavnikov in vplivom okolja. Res je, da gibalni razvoj napreduje po sistematičnih zakonitostih, vendar je za nekatere spretnosti potrebno učenje...

Spremljaj me na